ศูนย์มาตรฐานรหัสและเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สุขภาพแห่งชาติ
  

จำนวนผู้เข้าชมเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)

 

 

สไลด์ประกอบการอบรม Advance ICD-10 วันที่ 18-20 มิ.ย 2561 

 Advance ICD-10 (update 21/06/61)

 

 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

 

 

Copyright ©2008 gajerski.com. All rights reserved.
กลุ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์ทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์เกมยิงปลาผ่านมือถือ|เกมส์สารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข